Bez posla 20 doktora nauka

0

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske prijavljeno je 77.445 nezaposlenih građana, od čega je dvadeset sa zvanjem doktora nauka. Od 20 nezaposlenih doktora nauka, njih 11 je iz Banjaluke. Prema poslednjim informacijama, na posao u Srpskoj čeka i 59 magistara.

Analizirajući broj evidentiranih doktora nauka po strukama i zanimanjima, vidimo da je najviše finansijskih radnika i ekonomista – šest osoba. Slična situacija je i s magistrima. Najviše je evidentirano finsijskih radnika i ekonomista – 16 osoba, te sedam pravnika – naveli su iz Zavoda za zapošljavanje.