Koštunica je položio predsedničku zakletvu

0

2000 – U Beogradu je konstituisana Skupština SR Jugoslavije Vojislav Koštunica je položio predsedničku zakletvu. U narednim danima novi predsednik primio je mnogobrojne državnike, a Jugoslavija je, nakon desetogodišnje izolacije, otvorila proces pomirenja sa svetom.