Nezakonite eksproprijacije na Severu Kosova

Nezakonite eksproprijacije na Severu Kosova

Kosovska vlada ekspropriše više od 138 hektara na Severu Kosova. Prošle godine doneto je više odluka o eksproprijaciji u toku prošle, dok su dve donete početkom 2023. Nove odluke naišle su na protest građana u Leposaviću, podnošenje tužbi, ali i poziv Evropske unije da se poštuju imovinska prava i procedure o eksproprijaciji, nakon čega je kosovska vlada odlučila da za 15. i 21. februar zakaže dve javne rasprave u Leposaviću, odnosno Zubinom Potoku, piše Portal Kossev.

Kosovska vlada odlučila je sredinom januara da ekspropriše nove parcele na Severeu Kosova – i to u selima Dren i Lešak, ukupne površine 83ha, radi još jednog „infrastrukturnog projekta od javnog interesa“.

Prošle srede su meštani na svojim parcelama primetili građevinske mašine, oklopna vozila i policiju. Od njih su saznali da je na ovoj lokaciji planirana izgradnja nove baze pogranične policije.

Radovi su dan kasnije obustavljeni nakon što su meštani nezadovoljni odlukom i netransparetnim procesom organizovali proteste, te podneli tužbu.

Iz Evropske unije su pozvali na poštovanje imovinskih prava,precizirajući da proces eksproprijacije, prema kosovskom zakonu, zahteva period za javne konsultacije i mogućnost za pogođene građane i to „da osporavaju bilo koju odluku o eksproprijaciji na sudu pre nego što bilo koja odluka o eksproprijaciji postane konačna“.

Istog dana kosovska vlada je donela nove odluke o eksproprijaciji. U sklopu ovih odluka u koje je KoSSev imao uvid nalazi se i obaveštenje u kojem se vlasnici parcela pozivaju upravo na slanje zahteva i komentara u vezi sa eksproprijacijom zemljišta, dok su ujedno zakazali javne rasprave.

Kosovska vlada je na elektronskoj sednici održanoj 2. februara, donela nove dve odluke koje se tiču eksproprijacije, kako novih parcela u opštini Leposavić, tako eksproprijacije zemljišta na osnovu prethodnih odluka u ovoj opštini i u Zubinom Potoku.

Kada je reč o parcelama u katastarskim zonama Dren i Lešak, usvojeno je rešenje o izvršenju pripremnih radova za utvrđivanje „potencijalne podobnosti jedne ili više“ parcela za ove katastarske zone, a s ciljem da izgrade bazu.

Sa druge strane, naznačili su da svako lice koje je vlasnik ili „posednik interesa“ nepokretne imovine koja je predmet pripremnih radova, ima pravo naknade za gubitak prava za korišćenje ili uživanja imovine ili bilo kog njenog dela tokom obavljanja pripremnih radova.

Takođe, ova osoba ima pravo na nadoknadu bilo koje druge štete na imovini usled pripremnih radova.