Rođen Vinsent Vilem van Gog

Rođen Vinsent Vilem van Gog

1853. – Rođen Vinsent Vilem van Gog (hol. Vincent Willem van Gogh), postimpresinistički slikar holandskog porijekla. Jedan je od trojice najvećih slikara postimpresionizma i jedan od najcenjenijih slikara uopšte.