Tajne službe SAD: „Rizik od sukoba na Balkanu“

Tajne službe SAD: „Rizik od sukoba na Balkanu“

 

U godišnjoj proceni Obaveštajne zajednice SAD o pretnjama u svetu, koju je objavila Kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe SAD (ODNI), piše da će se „Zapadni Balkan verovatno suočiti s povećanim rizikom lokalizovanog međuetničkog nasilja tokom 2024. godine“.

U tri kratka pasusa o Zapadnom Balkanu u dokumentu piše da će „nacionalistički lideri verovatno pogoršati napetost, povećati svoju političku korist, a spoljni akteri će ojačati i iskoristiti etničke razlike da povećaju ili zaštite svoj regionalni uticaj ili da osujete veću integraciju Balkana u EU ili evroatlantske institucije“.

Podseća se da su, kako se navodi, „sukobi srpskih nacionalista i kosovskih vlasti 2023. godine doveli do smrti i povreda, uključujući povređivanje mirovnih snaga NATO-a“.

Odmah zatim se kaže da „lider bosanskih Srba Milorad Dodik preduzima provokativne korake da neutrališe međunarodni nadzor u Bosni (i Hercegovini) i da obezbedi de fakto secesiju svoje Republike Srpske“.

Na kraju odeljka o Zapadnom Balkanu se kaže da bi „njegov postupak (Dodika) mogao podstaći vođe bošnjačkog (bosansko-muslimanskog) stanovništva da ojačaju sopstvene kapacitete da štite svoje interese i moguće da dovedu do nasilnih sukoba koji bi mogli da nadvladaju snage za održavanje mira“.