Upoznajte ordinaciju sa najsavremenijim ultrazvučnim aparatima u regionu

0

Ordinacija Hrast dr Popović  je specijalizovana za Ultrazvučni pregled Ultrazvučni pregled je neškodljiv, bezbolan i bez ikakvih zračenja i svakako jedan od najbitnijih koraka u otkrivanju promena.

Ideja kompletnog tima ordinacije Hrast dr Popović je da sam pregled svim pacijentima bude jedno prijatno iskustvo koje će Vas motivisati da obavljate preventivne preglede, makar jednom godišnje, a ne samo kada se pojave prvi simptomi bolesti ili kada je ona ozbiljno uznapredovala.

Ono sa čime se ordinacija Hrast dr Popović sa ponosom može pohvaliti jesu najsavremeniji ultrazvučni aparati koji pomeraju granice ultrazvučne dijagnostike.

Ubrzan tempo života, puno obaveza, malo sna, pojačan stres, loša ishrana, sve to mogu biti uzročnici problema rada štitne žlezde . Vodeći se iskustvom i statistikom 3 od 5 žena i 1 od 5 muškaraca imaju izmenjenu štitnu žlezdu.Bol u trbuhu ili leđima, osećaj nadutosti,osećaj težine, mučnine, neobjašnjiva febrilna stanja, sve su to znakovi za pregled stomaka tj. ultrazvuk abdomena.

Posebno izdvajamo matričnu sondu, koju poseduje jedino naša ordinacija u celom regionu. Zašto matrična sonda?

Zato što se radi o posebno tehnološki usavršenoj sondi pomoću koje dobijamo izuzetno oštru, rezolutivnu sliku, a time i mnogo više informacija o promenama.

Zato što matrična sonda poseduje 4 puta više kristala i neuporedivo je preciznija i od najboljih standardnih sondi koje se koriste u našim ustanovama i bolničkim sistemima u inostranstvu.

Zato što matričnom sondom možemo evidentirati promene veličine 1mm, čak i manje, a koje se inače ne bi mogli videti standardnom sondom.

Na ovom snimku se samo matričnom sondom diferencira visoko suspektna promena, kasnije dokazana maligna promena, koja se takođe standardnom sondom lako mogla prevideti

Takođe, metoda sa kojom se može pohvaliti jedino naša ordinacija jeste B-Flow metoda, najsavremenija metoda kolor doplera. Zašto B-Flow metoda? Zato što nam daje precizniji prikaz slike u odnosu na klasičan kolor dopler.

Zato što je prikaz slike približniji prikazu slike koji pruža skener nego sam ultrazvuk, ali je prednost u tome što nema nikakvih zračenja. Zato što B-Flow metoda detektuje ertitorcite i na mestima gde postoje veliki kacifikati, klasičnim kolor doplerom ne možemo videti da li na tom mestu postoji protok krvi, ali B- Flow metodom možemo videti i najmanji protok krvi.

Pacijent koji je tri puta imao moždani udar, prethodno dijagnostikovane stenoze oko 50%.Na prvom snimku kolor doplerom se uočava plak, suženje, ali se uočava malo „prelaženja“ kolora preko ivica plaka, ne prikazuje se krvni sud u celini. Na drugom snimku B-flow tehnikom jasno se prikazuje krvni sud, jasno se uočavaju ivice plaka, a suženje je precizno izmereno 80%, pacijent je upućen vaskularnom hirurgu, operisan , bez tegoba, redovno se kontrolise metodom B-flow u Ordinaciji HRAST.

Mediatop.info