1839. godine – Srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Milana i napustio Srbiju

0

1839. godine – Srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Milana i napustio Srbiju. Posle smrti Milana, nekoliko nedelja od preuzimanja vlasti, knez je postao mlađi sin Mihailo (do 1842. godine). Miloš se vratio u Srbiju 1859. godine da preuzme vlast posle zbacivanja kneza Aleksandra Karađorđevića i vladao je do smrti 1860. godine.