Adolf Hitler (njem. Adolf Hitler) i njegova ljubavnica Eva Braun izvršili su samoubistvo

Adolf Hitler (njem. Adolf Hitler) i njegova ljubavnica Eva Braun izvršili su samoubistvo

1945. – Adolf Hitler (njem. Adolf Hitler) i njegova ljubavnica Eva Braun izvršili su samoubistvo u podzemnom bunkeru u Berlinu. Sovketske trupe ušle su u centar Berlina, osvojile Rajhstag i druge državne institucije, dok su savezničke trupe osvojile Minhen, a francuske ušle u Austriju.