EU o kosovskim vizama

EU o kosovskim vizama

Liberalizacija viznog režima za Kosovo danas će se ponovo naći na dnevnom redu Komiteta stalnih predstavnika vlada država članica pri EU. To je potvrdila portparolka Eva Hrnčirova.

Ovakvo vraćanje pitanja viza na dnevni red tela u okviru Evropskog saveta dolazi nakon što je vizna liberalizacija prvobitno skinuta sa tačaka dnevnog reda kao posledica nastale situacije na severu Kosova.

Komitet stalnih predstavnika vlada država članica pri Evropskoj uniji sastaće se danas i očekuje se da će na ovom sastanku biti doneta odluka da se pokrene pitanje liberalizacije viza za građane Kosova.

Tekst je sastavila Češka, koja je sada na čelu EU, nakon nekoliko sastanaka radnih grupa i bilateralnih razgovora sa zemljama koje su imale primedbe.

Prema poslednjoj verziji, kojoj je Radio Slobodna Evropa imao pristup, bezvizno kretanje za građane Kosova biće moguće kada na snagu stupi evropski sistem putovanja ETIAS, a datum za to je 1. novembar 2023. godine.

Ali, u slučaju da dođe do kašnjenja ovog sistema, vizna liberalizacija za Kosovo stupiće na snagu najkasnije 1. januara 2024. godine.