I „Božić“ pod znakom pitanja

I „Božić“ pod znakom pitanja

Evropska komesarka za ravnopravnost Helena Dali navela je u priručniku Evropske komisije da treba izbegavati reč „Božić“. “Ne slavi svako hrišćanske praznike. Takve rečenice mogu biti stresne, zato treba govoriti “praznično vreme”, preporučuje se u priručniku Evropske komisije.

Poručuje se da reč “Božić” ne treba koristiti ni u jednom kontekstu.

Umesto izraza “krsno ime” treba koristiti neutralno “prvo ime”. Ne preporučuje se oslovaljavanje sa “dame i gospodo” i “gospođa” ili “gospođica” zbog rodne korektnosti. I sve te preporuke stižu baš uoči rimokatoličkog i pravoslavnog Božića. Usledile su žestoke reakcije pa su preporuke hitro povučene na doradu.

Pokušaj inkluzije na platformi multikulturalizma je po priznanju Angele Merkel propao. Politička korektnost i kontrola jezika nova su sredstva za kontrolu ljudskog uma i spečavanje kritičkog mišljenja, smatraju kritičari ovih trenodova u EU.