Kelebija otvorena za saobraćaj

0

Rano jutros više stotina migranata odvezeno je sa Kelebije u prihvatne centre u Srbiji. Granični prelaz Kelebija-Tompa otvoren je u 7 sati za saobraćaj. Prelaz je bio zatvoren od juče u 16 časova, kada je grupa od trista-četiristo migranata došla do prelaza tražeći od mađarske policije da ih pusti na teritoriju EU. Migranti su rano jutros odvezeni u prihvatne centre u Srbiji.