Kosovo: 117 advokata za Specijalni sud

0

Nakon što je Specijalni tužilac juče najavio pokretanje prvih postupaka, a predsednica Specijalizovanih veća odredila sudiju za prethodni postupak, potom je dopunjen spisak zastupnika koji se sada sastoji od ukupno 174 imena.

Zastupnici koji se nalaze na ovoj listi mogu se pojaviti pred ovim sudom kako bi zastupali osumnjičene, optužene, grupe žrtava ili bilo koju drugu osobu koja ima pravo na zastupanje u skladu sa Zakonom o Specijalizovanim većima Kosova i Direktivom o zastupnicima“, navodi se u saopštenju ovog suda.

Međutim, ovo nije konačna lista, navode, dodajući da je razmatranje drugih prijava u toku, te da će spiskovi kontinuirano biti ažurirani.

Na listi zastupnika, osim Albanaca i Srba, nalaze se i oni iz EU, SAD, Kanade itd.

Podsetimo, Specijalizovani tužilac juče je obavestio predsednicu Specijalizovanih veća Kosova o svojoj nameri da pokrene postupke pred ovim sudom i zatražio da se, u skladu sa Zakonom, odredi sudija za prethodni postupak, saopšteno je iz Specijalizovanih veća Kosova.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o raspoređivanju sudija Specijalizovanih veća sa liste međunarodnih sudija, predsednica je odredila sudiju za prethodni postupak koji će pregledati optužnice podnete od strane specijalizovanog tužioca.
Sadržaj optužnica, međutim, i dalje ostaje poverljiv, a sve do trenutka dok ih ne potvrdi sudija za prethodni postupak.