Kosovske snage mogu u misije

Kosovske snage mogu u misije

Od 13. januara Kosovske bezbednosne snage mogu da učestvuju u misijama gde god je potrebno, nakon što stupi na snagu novi Zakon o slanju KBS u inostranstvo, prenosi Reporteri.

Prema ovom dokumentu, da bi se učestvovalo u međunarodnim mirovnim operacijama, mora da postoji sporazum sa državom prijema, koja poziva, uvek uz rezoluciju Saveta bezbednosti UN, prenosi Klan Kosova.

Navodi se, da svaku misiju predlaže vlada, a odlučuje skupština. Konačni pečat, međutim, daje vrhovni komandant, u ovom slučaju predsednik.

Sve ove institucije podržavaju ideju da su KBS spremne na sve.

Ipak, KBS još uvek nije na najboljem nivou da pomogne državama u ratu, u smislu vojnih sposobnosti.

“Sa borbenim sposobnostima još uvek je rano da učestvujemo, jer borbene sposobnosti još nisu dovoljno razvijene, ali sa štabnim oficirima imamo kapacitet da ide u bilo kojku zemlju NATO-a”, kaže Kadri Kastrati, bivši komandant KSB-a.

Prema njegovim rečima, Vojska Kosova može da pruži veliku pomoć i u drugim oblastima, poput logistike i medicine.

Sve aktivnosti kosovskih vojnika u inostranstvu finansiraju se iz kosovskog budžeta, ali to može da uradi i organizacija koja poziva KBS u misiju.

KBS je do sada učestvovao u samo jednoj mirovnoj misiji, u Kuvajtu, zajedno sa Nacionalnom gardom Ajove.