Krediti za privredu

0

Privrednicima u Srbiji od danas su dostupne dve milijarde evra garantovanih kredita od strane države preko Fonda za razvoj. Takođe, od danas je dostupno i 2,6 milijarde dinara za poljoprivrednike preko Uprave za agrarna plaćanja.

Dve milijarde evra (oko 24 milijardi dinara) garantovanih kredita od strane države daju se na period do 36 meseci sa grejs periodom između 9 i 12 meseci i namenjeni se za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti a kako bi redovno izmirivali obaveze prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.
Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine iskazan neto gubitak, ali je ostvaren poslovni dobitak.
Kada je reč o dve uredbe za pomoć poljoprivrednim gazdinstvima pravo na isplatu novčane pomoći ima vlasnik komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu.

Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja.
Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnica pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u ovoj godini.
Visina jednokratne pomoći u apsolutnom novčanom iznosu određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica: 25 dinara po kvadratnom metru za povrtare koji imaju plastenike ili staklenike, a najviše 90.000 dinara.

Takođe, 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara, zatim 500 dinara po grlu ovce ili koze a najviše 20.000, i 800 dinara po košnici pčela a najviše 20.000 dinara.
Ova uredba “teška” je 1.150.000.000 dinara.

Druga uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima koja subvencioniše deo kamate namenjena je razvoju stočarstva za nabavku životinja i premiju osiguranja životinja, razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva kao i investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.
Zatim za nabavku hrane za žzivotinje, investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji ali i likvidnost.
Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara. Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara. Država je za ovu meru odvojila ukupna 1.450.000.000 dinara.