London. „Rusija menja taktiku“

London. „Rusija menja taktiku“

Britansko ministarstvo odbrane objavilo je najnoviji izveštaj svojih vojnih obaveštajaca, u kojem su nabrojali ruske promene taktike od 2014. do danas, navodeći da su prešli sa subverzije na invaziju.

“Od 2014. godine ruski strateški cilj u Ukrajini je ostao konzistentan – kontrola nad susedom. U periodu od 2014. do 2021. godine, taj cilj su pokušavali postići subverzijom, zakuvavanjem neproglašenog rata u Donbasu i aneksijom Krima”, navodi se u izveštaju.

“24. februara 2022. godine Rusija je prešla na novi pristup i pokrenula veliku invaziju s ciljem okupacije cele zemlje i svrgavanja vlasti. Rusija je shvatila da je taj plan propao pa se fokusirala na širenje i formaliziranje vladavine nad Donbasom i južnim regijama. Ostvarivala je spor napredak uz ogromne gubitke”, navode britanski obaveštajci.

“U poslednjim nedeljama Rusija je verojatno opet promenila taktiku. Ruska kampanja sad je prvenstveno usmerena na degradaciju ukrajinske vojske, a ne na osvajanje značajnih delova teritorija”, stoji u izveštaju.

“Rusija vjerojatno računa na dugoročnu operaciju, pri čemu smatraju da će ruska prednost u brojnosti populacije i resursima pre ili kasnije iscrpiti Ukrajinu”, zaključuju britanski obaveštajci.