Pre 23 godine usvojena Rezolucija 1244 o Kosovu

0

Pre 23 godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je Rezoluciju 1244, kojom je odobreno međunarodno, vojno i civilno prisustvo u tadašnjoj SRJ i uspostavljanje Privremene administrativne misije OUN na Kosovu (UNMIК), a Kosovo i Metohija su stavljeni pod mandat UN.

Rezoluciju 1244 usvojio je Savet bezbednosti UN na svom 4011. sastanku 10. juna 1999. godine, sa ciljem političkog rešenja krize na Kosovu, nakon bombardovanja, očuvanja međunarodnog mira, bezbednosti i osiguravanja slobodnog povratka izbeglica i raseljenih lica.

Rezolucija 1244 usledila je nakon saglasnosti tadašnjeg predsednika Slobodana Miloševića na uslove koje su predložili finski predsednik Marti Ahtisari i bivši ruski premijer Viktor Černomirdin 8. juna, koji su uključivali povlačenje Vojske Jugoslavije sa Kosova i Metohije (aneks 2 rezolucije).

Usvajanju ovog akta prethodili su pregovori predsednika SRJ Slobodana Miloševića i Viktora Černomirdina, koji je bio predstavnik tadašnjeg ruskog predsednika Borisa Jeljcina, a u pregovore je ušao po dogovoru sa Amerikom i EU.

Dogovor je postignut početkom juna, uz posredstvo specijalnog predstavnika Martija Ahtisarija, koji je predstavljao EU i UN.

Dokument o dogovoru Milošević-Ahtisari-Černomirdin, koji je prihvatila Narodna skupština, a zatim i Savezna vlada, bio je osnova za Rezoluciju 1244.

Rezolucija je doneta dan nakon potpisivanja Vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu, kojim je okončano bombardovanje SRJ koje je trajalo 78 dana. Usvojena je sa 14 glasova za i nijednim protiv.

Kina je ostala tada ostala uzdržana zbog kritikovanja NATO agresije, naročito zbog bombardovanja njene ambasade. Njeni predstavnici su izjavili da je sukob trebalo da reši Vlada SR Jugoslavije i njeni građani i da se suprostavljaju stranoj intervenciji.

Međutim, kako je SRJ prihvatila mirovni predlog, Kina nije stavila veto na rezoluciju.