Posao za 100 lekara

Posao za 100 lekara

Vlada Srbije naložila Ministarstvu zdravlja da zaposli 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i 200 najboljih diplomaca srednjih medicinskih škola.

Vlade Srbije, uputila 3 miliona evra humanitarne pomoći za decu i izbeglice u Ukrajini.

Odlučeno je da se omogući građanima Srbije i Turske da državne granice obe zemlje prelaze sa važećom biometrijskom ličnom kartom.