Produžen rok za policajce na Severu Kosova

Produžen rok za policajce na Severu Kosova

Kosovska policija po treći put produžava rok za prijem policijskih službenika. Ovoga puta taj rok je do 10. februara.

U više navrata pokrenuta je kampanja, kako kažu u policiji Kosova, koja ima za cilj podizanje svesti građana o važnosti rada te službe.

Objavljen je konkurs za prijem službenika za sve manjinske zajednice, odnosno Srbe, Bošnjake, Turke, Gorance, Rome, Aškalije, Egipćane, ali i za Hrvate, Crnogorce i Makedonce, uz precizno naglašene uslove konkursa.