Produžen rok za policajce na Severu Kosova

0

Kosovska policija po treći put produžava rok za prijem policijskih službenika. Ovoga puta taj rok je do 10. februara.

U više navrata pokrenuta je kampanja, kako kažu u policiji Kosova, koja ima za cilj podizanje svesti građana o važnosti rada te službe.

Objavljen je konkurs za prijem službenika za sve manjinske zajednice, odnosno Srbe, Bošnjake, Turke, Gorance, Rome, Aškalije, Egipćane, ali i za Hrvate, Crnogorce i Makedonce, uz precizno naglašene uslove konkursa.