Restrikcije struje na Kosovu

Restrikcije struje na Kosovu

Kosovska kompanija za distribuciju električne energije (KEDS) od danas od osam sati počeće restrikcije struje. Potrošači će šest sati imati struju, a potom će dva sata biti isključeni.
Potrošači će se snabdevati samo strujom iz domaće proizvodnje, pošto KEDS više nema finansijskih sredstava da kupuje struju.
KEDS navodi da je do ovakve situacije došlo zbog enormnih cena struje na međunarodnim tržištima i nepokrivenosti troškova sistema.