Slovenija povećava broj vojnika na Kosovu

Slovenija povećava broj vojnika na Kosovu

Slovenija planira da poveća broj vojnika stacioniranih u misiji KFOR-a na Kosovu, rekao je slovenki ministar odbrane Marjan Šarec koji je obišao jedinice i razgovarao sa zapovednikom KFOR-a general –majorom Angelom Mikeleom Ristuciom.

“Situacija na Kosovu bila bi teška bez prisustva KFOR-a, a Ministarstvo je ispitalo mogućnosti povećanja slovenačkog učestvovanja u misiji”, rekao je on.

Šarec je rekao da je teško govoriti o tačnim brojkama jer je pet posto aktivnih slovenačkih vojnika trenutno stacionirano u inostranstvu, uključujući 91 vojnika na Kosovu.

Ministarstvo odbrane najavilo je da će slovenačko prisustvo biti delimično pojačano civilnim stručnjacima i upućivanjem vojnog helikoptera u pripravnosti za Kosovo.

Doprinos Slovenije Kosovu vrlo je vredan jer slovenački vojnici poznaju oba naroda i dobro poznaju situaciju, smatra Šarec.