Socijalnu pomoć koristi 267. 949 građana

0

U Srbiji 267.949 građana koristi novčanu socijalnu pomoć. Najugroženije je stanovništvo na selu, deca i mladi, neobrazovani, nezaposleni i neaktivni nosioci domaćinstva. U veoma teškom položaju su i mnogočlane porodice, samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom i njihove porodice, ocenio je ministar za rad, zapošljavanje I socijalna pitanja Zoran Đorđević za RTS.
Srbija je među zemljama koje za socijalnu zaštitu izdvajaju najmanje u Evropi, 3,3 puta manje od evropskog proseka. Manje izdvaja samo Rumunija.
Srbija će uskoro usvojiti Zakon o socijalnim kartama koje treba da pokažu kakvo je stanje u državi po ovom pitanju, rekao je on.