Uslovi za penziju

0

Vladimir Stanković, direktor Sektora za ostvarivanje prava iz penzionog osiguranja, rekao je za RTS, da ove godine i svih narednih, muškarci ostvaruju pravo na starosnu penzuju sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža. Prema njegovim rečima, kod žena zavisi u kojoj godini se ostvaruje pravo na penziju, tako da se deo koji se odnosi na godine života pomera, odnosno povećava za po dva meseca.


“Tačnije, u ovoj godini je uslov 63 godine i dva meseca i najmanje 15 godina staža, a već sledeće to će biti 63 godine i četiri meseca”, naveo je Stanković.


I narednih godina uslov za penziju se poveća za dva meseca, ali to ne važi za sve.


Ako je
žena rođena u novembru, ona može da planira odlazak u penziju iduće godine, objasnio je Stanković.


“Ona nema on
a dva meseca, pošto se ostvarivanje prava na penziju gleda u odnosu na godinu u kojoj se ostvaruje pravo, u ovom slučaju to bi značilo da bi ta žena morala da planira odlazak u penzuju tokom sledeće godine”, rekao je Stanković.


I kod prevremene penzije se pravi razlika između muškaraca i žena, a zavisi i u kojoj kalendarskoj godini se odlazi u penziuju.


Sada je za muškarce 59 godina života i 40 godina staža. Već sledeće godine uslov je još šest meseci više, kaže Stanković.


Žene ove godine, kaže Stanković, mogu u prevremenu penziju sa 58 godina i 4 meseca života i 39 godina i 4 meseca staža. Sledeće godine se povećava za po četiri meseca.


Treba imati u vidu da je za svaki mesec prevremenog penzionisanja penzija manja.


“Za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju, ona se umanjuje za 0,34 procenta, tako da maksimalno umanjenje može biti 20.24 odsto od ukupne penzije”, naveo je Stanković.


Najavio je da će penzije od januara biti veće za 5,5 odsto po švajcarskoj formuli i da će sa tim povećanjem biti isplaćene tokom febraua.


Mnoge zemlje u okruženju su menjale zakone i njihovi građani će moći u penziju sa 67 godina, a Finska i Velika Britanija povećavaju granicu na 68.


Stanković je naveo da postoji tendencija da građani nakon penzionisanja nastavljaju da se radno angažuju, što je, kako kaže, lično opredeljenje i ne utiče na penziju.


Od 2015. godine između 40.000 i 60.000 građana Srbije produžilo je radni odnos u dogovoru sa poslodavcem, rekao je Stanković.