Usvojena preporuka da Kosovo postane član Saveta Evrope

Usvojena preporuka da Kosovo postane član Saveta Evrope

Parlamentarna Skupština Saveta Evrope (PS SE) usvojila je nacrt izveštaj izvestioca Dore Bakojani, u kojem se preporučuje da se tzv. Kosovo odobri da postane član Saveta Evrope.
Za prijem Kosova u Savet Evrope glasalo je 131 od 171 prisutnog člana PS SE, 29 je bilo protiv, a 11 je bilo uzdržano.
Kosovo je kandidaturu za članstvo podnelo pre dve godine, a prihvaćena je na sednici aprila prošle godine.
Parlamentarna skupština Saveta Evrope uputiće preporuku za prijem Komitetu ministara spoljnih poslova, koji donosi konačnu odluku i to dvotrećinskom većinom ministara ili ambasadora koji ih predstavljaju i koji su prisutni u trenutku glasanja.
Sastanak Komiteta ministara trebalo bi da bude održan od 16. do 17. maja u Strazburu.