Bezbednosni mandat KFOR-a

0

Bivši predsednik Ustavnog suda i univerzitetski profesor Enver Hasani smatra da predlog o raspoređivanju Kfora na prelazima na severu Kosova nije dobro osmišljen, jer znači da Kfor preuzima nadležnosti kosovskih vlasti i da se odlaže formiranje vojske Kosova, prenosi Reporteri.

Povodom navoda prištinskog pregovarača Besnika Bisljimija da će Kfor zameniti specijalne jedinice Rosu na prelazima, Hasani je rekao da će to imati dve posledice. Kao prvo, on navodi da se Kforu daje bezbednosni mandat a ne vojni mandat, a kao drugo ističe da se odlaže formiranje vojske Kosova.

Ovim Kosovo pokazuje da nema kapacitete da izgradi neutralne i pouzdane vojne strukture prema standardima NATO“, rekao je Hasani.

Prema njegovim rečima, o bezbednosti na Kosovu treba da se brinu kosovski organi.

Kfor na Kosovu deluje na izričit zahtev kosovskih vlasti. Ovo, kako se to sada dešava, nema nikakve veze sa tim mandatom Kfora, već sa vraćanjem njegovog primarnog mandata, u mandat koji pripada organima bezbednosti Kosova“, ocenio je Enver Hasani.