EU posmatra izbore na Kosovu

0

Misija Evropske unije ( EOM) posmatraće prevremene parlamentarne izbore na Kosovu, 6. oktobra ove godine. “Izbori su jedna od osnovnih komponenti demokratije. Predstavljaju priliku za građane Kosova da iskoriste svoje demokratsko pravo da glasaju i izaberu svoje lidere”, navodi se u izjavi šefova Misije EU na Kosovu. EU poziva da se izborni proces odvija na miran, transparentan i inkluzivan način, u skladu sa međunarodnim standardima i vladavinom zakona, ističe se.
“Sve političke stranke i lideri trebaju da obezbede respektabilnu kampanju usredsređenu na konkretne programe u interesu građana Kosova”, navodi se.
“Jačanje izbornog procesa”, dodaje se, “je suštinski deo izbornog ciklusa i od izuzetnog značaja na Kosovu”.
“EU i OEBS (Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju) su zajedno podržali osnivanje ad hoc skupštinskog Odbora i savetodavne grupe za ovo pitanje. Pozivamo sve stranke da ozbiljno shvate napore Odbora i ubrzaju rad istog nakon izbora kako bi se sprovele preporuke EU EOM-a”, zaključuje se u izjavi šefova Misije EU na Kosovu.