Evropska komisija danas o proširenju

0

Evropska komisija će danas objaviti godišnji paket o proširenju, koji pokazuje napredak koji su učinile zemlje u procesu evropskih integracija.

To je najvažniji dokumentu za zemlje Zapadnog Balkana i Turskeu kojem se utvrđuje stanje u svakoj zemlji i ocenjuje napredak ali i nedostaci u ispunjavanju kriterijuma u procesu integracije.

Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn je potvrdio da će Evropska Komisija, ponovo ove godine, izaći sa preporukom o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom.

To bi bila deseta preporuka za Severnu Makedoniju, a druga za Albaniju. Oko ova dva pitanja će se kasnije raspravljati na nivou ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske Unije, a odluku omogućem otvaranju donose šefovi država i vlada zemalja EU na redovnom samitu.