Fridom haus: Srbija „hibridna“ zemlja

0

Srbija i Crna Gora zadržale su status hibridnih režima – odnosno vlada u tranziciji, zaključak je izveštaja “Zemlje u tranziciji – Antidemokratski zaokret” nevladine organizacije Fridom haus za 2021. godinu – u delu koji se odnosi na područje Zapadnog Balkana.

To znači da, drugu godinu zaredom, ne spadaju u kategoriju demokratskih država – već među zemlje u kojima je vlast zasnovana na autoritarizmu kao posledici nepotpune demokratske promene.

Takva vlast, u jednoj državi, istovremeno može da sprovodi političku represiju i raspisuje izbore.

Prema istraživanju Fridom hausa – većina od sedam zapadnobalkanskih zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija) svrstano je u kategoriju hibridnih režima ili vlada u tranziciji, osim Hrvatske, koja je označena kao polukonsolidovana demokratija.

U delu koji se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana ukazano je da su napredak ostvarile Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija. Nazadovale su Albanija, Kosovo, Crna Gora i Srbija.

Njihov trenutni poredak je sledeći: Hrvatska, Srbija, Severna Makedonija i Crna Gora sa identičnim skorom, Albanija, Kosovo.