Iz Bosne i Makedonije najviše falsifikovane robe u EU

0

Prema izveštaju Evropske komisije, carine Evropske unije su u 2018. godini zaustavile lažnu potencijalno opasnu robu u vrednosti od 740 miliona evra. Zadržano je skoro 27 miliona artikala koji su kršili prava intelektualnog vlasništva, vredni skoro 740 miliona evra.
Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina (BiH) našle su se u zvaničnim statistikama Evropske komisije (EK) kao zemlje porekla falsifikovane robe koja se uvozi na teritoriji Evropske unije(EU). Severna Makednija je u 2018 godini bila glavni izvor falsifikovanih alkoholnih pića, a BiH je druga najveće zemlja porekla za falsifikovanu ambalažu, prenosi Radio Slobodna Evropa.
BiH je prema statistikama EK, druga najveća zemlja porekla za falsifikovani ambalažni materijal, posle Kine, sa skoro 78 odsto takve robe.
Turska je bila izvor ostalih pića, parfema i kozmetike. A Kina ostaje i dalje glavna zemlja izvora za robu koja krši prava intelektualne svojine.
Inače glavne kategorije zadržanih predmeta, uključuju cigarete koje su činile 15% ukupnog broja konfiskovanih predmeta. Sledile su igračke za 14%, ambalažni materijal 9%.Proizvodi za svakodnevnu ličnu upotrebu u kući, kao što su proizvodi za negu tela, lekovi, igračke i električna kućna dobra činili su gotovo 37% od ukupnog broja zaplenjenih predmeta.