Iz Srbije 1344 procesa u Strazburu

0

sud za ljudska prava je prošle godine doneo 24 presude za 150 podnesaka iz Srbije. Najveći broj presuda odnosi se na dužinu trajanja postupka (deset), neizvršenje presude (u sedam slučajeva), a pet presuda se odnosi na zaštitu imovine. Po tri presude donete su zbog nečovečnog postupanja i nedostatka efikasne istrage.
Među procesima koji se trenutno vode u Strazburu je i slučaj smrti Dragana Kostića, vojnika koji je 2005. godine pronađen mrtav na stražarskom mestu u kasarni u Leskovcu, gradu na jugu Srbije. Porodica Kostić se obratila Evropskom sudu, smatrajući da vojna istraga koja je sprovedena, nije bila efikasna i delotvorna.
“Čak je i puška s kojom je pronađen mrtav u jednom trenutku bila prodata, pa smo mi kao punomoćnici oštećene porodice posle privatne istrage pronašli tu pušku u jednom skladištu trgovačke firme koja se bavi prodajom starog naoružanja u Nikincima. Tu je trebalo dovršiti istragu, ali sve stoji na mrtvoj tačci, niko ništa ne radi”, kaže Predrag Savić, advokat porodice Kostić.
Sud je 2014. godine prihvatio ovu predstavku, ali odluka još uvek nije donesena.
Vladicu Ilića ne čudi što se najveći broj presuda odnosi na suđenje u razumnom roku, s obzirom na to da je, kako kaže, to problem i u slučaju Ustavnog suda Srbije.
U Ustavnom sudu kažu za RSE da su trenutno nerešena 22.463 predmeta, od čega 22.209 predmeta po ustavnim žalbama, 250 normativne kontrole i ostalih nadležnosti Ustavnog suda i četiri predmeta u kojima zahtevi stranaka nisu obuhvaćeni ustavnim nadležnostima Suda.