Na današnji dan, pre 28 godina, počele su borbe za Vukovar

0

Na današnji dan, pre 28 godina, počele su borbe za Vukovar između tadašnje Jugoslovenske narodne armije i hrvatskog Zbora narodne garde, koji je 20. avgusta iste godine osnovao Franjo Tuđman. Od tog 25. avgusta 1991. borbe su trajale 86 dana, a sukob je završen 18. novembra, zauzimanjem Vukovara od strane pripadnika JNA.

Prema podacima tokom tromesečne opsade poginule su 1.624 osobe, a ranjeno više od 2.500.

U opsadi Vukovara učestvovalo je oko 30.000 vojnika JNA, dok su hrvatske snage, prema procenama, najpre brojale 1.800 ljudi, ali su vremenom narasle.