Nastavljaju se litije u Crnoj Gori

0

Litije se u Crnoj Gori nastavljaju, a pravnici će se baviti zakonom I delovima koji se tiču svojine pre 1918. To je bilans jučerašnjih razgovora predstavnika Vlade Crne Gore, koje je predvodio premijer Duško Marković i SPC koje je predvodio mitropolit Amfilohije.

Crkva ostaje pri stavu da se mora govoriti o izmenama Zakona, a ne o njegovoj primeni. Vlada smatra da se kroz dijalog i izgradnju međusobnog poverenja, kao i kroz davanje dodatnih i odgovarajućih garancija Zakon može primenjivati kao moderan i usaglašen sa Ustavom i evropskim standardima .

Obe strane juče su ponovile ranije javno iznete stavove i ocene o nedostacima, odnosno kvalitetu spornog propisa zbog koga se mesec dana održavaju litije u crnogorskim gradovima.

Predstavnici Mitropolije predali su Vladi predlog izmena odredaba propisa, koje su sporne za crkvu. To su uglavnom članovi zakona kojima se predviđa da se imovina crkve prije 1918. godine prepiše na državu – ukoliko ne može da dokaže svojinu.