Premijerka Finske skraćuje radno vreme

0

Finska premijerka, Sana Marin, najmlađa čelnica neke evropske vlade, poznata je kao pobornica kraće radne nedelje. Dok je bila ministarka transporta i komunikacija, u avgustu ove godine skrenula je pažnju unutar svoje stranke da bi trebalo razmisliti o kraćoj radnoj nedelji.
“Četvorodnevna radna nedelja, radni dan od šest sati. Zašto to ne može da bude naredni korak? Da li je radno vreme od osam sati zaista ultimativna istina? Mislim da ljudi zaslužuju da provode više vremena sa svojom porodicom, sa onima koje vole, da imaju vremena za hobije i druge aspekte života, kao što je kultura. To bi mogao da bude sledeći korak za nas i naš radni život”, navela je ona.
Njen predlog, međutim, opozicija je dočekala na nož, pozivajući se na to što je Istraživački institut finske ekonomije (Etla) identifikovao produženje radnog vremena kao najefikasniju meru za unapređenje konkurentnosti poslednjih godina. Naime, Etla je objavila da je 24-časovno povećanje godišnjeg radnog vremena predstavljalo 40 odsto uticaja na zaposlenost još uvek aktuelnog pakta o konkurentnosti. Prilagođavanje radnog vremena promoviše zaposlenost i konkurentnost kada ili smanjuje troškove rada ili povećava produktivnost rada.
Njihova teza je da ljudi ne bi dobili ništa ukoliko bi se njihova zarada smanjila u skladu sa smanjenjem broja radnih sati. To znači, kako objašnjavaju, da bi projekat bio izvodiv samo ukoliko bi zarade ostale nepromenjene.
To bi, kako ističu, sa druge strane povećalo troškove poslodavaca toliko da bi troškovi rada postali nemogući.