U Srbiji – manje od 7 miliona stanovnika

U Srbiji – manje od 7 miliona stanovnika

Broj stanovnika Srbije pao je ispod sedam miliona, navodi „Politika“. U našoj zemlji je 1. januara ove godine živelo svega 6.797.105 osoba, a za godinu dana ostali smo bez 74.442 osoba – samo na osnovu negativnog prirodnog priraštaja, odnosno razlike između broja rođenih i broja umrlih, govore najnovije procene Republičkog zavoda za statistiku, koje su zasnovane na rezultatima vitalne statistike i unutrašnjih migracija. Međutim, kada se u ovu računicu ubace i spoljne migracije, odnosno odlasci naših stanovnika u inostranstvo, dolazi se do neveselog podatka da je Srbija za godinu dana ostala bez 100.000 stanovnika, upozorava demograf dr Goran Penev.
– Ako imamo na umu procene da se iz Srbije 20.000 ljudi više odseli u inostranstvo nego što se u nju doseli, to znači da u našoj zemlji trenutno živi svega 6.600.000 osoba, a toliko stanovnika je u Srbiji živelo 1960. godine. U poslednjih dvadeset godina broj stanovnika kontinuirano opada, ali nikada u novijoj istoriji za samo godinu dana nismo imali toliko smanjenje ljudi kao protekle godine. Procene Republičkog zavoda za statistiku govore da se u 2021. godini svakoga dana rađalo svega 170 beba, a umiralo čak 374 osoba. Zbog pandemije virusa korona došlo je i do skraćenja očekivanog životnog veka za tri godine – sa 75,7 na 72,7 godina – upozorava naš sagovornik.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku, objavljeni povodom 11. jula, Svetskog dana stanovništva, takođe svedoče da je u poslednjih dvadeset godina Srbija izgubila 665.705 ljudi, dok je prosečna starost stanovništva porasla sa 40,2 na 43,5 godina. Istovremeno, udeo dece mlađe od 16 godina opao je sa 16,1 na 14,3 odsto u opštoj populaciji, dok je udeo starijih od 65 godina povećan sa 16,6 na 21,3 odsto. To znači da je svaka peta osoba u našoj zemlji starija od 65 godina, a tek svaka sedma mlađa od 16 godina. Negativni demografski trendovi utiču i na smanjenje broja radno aktivnog stanovništva sa 67,3 odsto na 64,4 procenata. Istovremeno, procenat žena u fertilnom periodu, uzrasta od 15 do 49 godina, smanjio se za 2,4 odsto. Polna statistika svedoči da žene i dalje čine većinski deo populacije u našoj zemlji – u Srbiji živi 3.507.325 žena i 3.327.001 muškarac.
Posmatrano na nivou oblasti, u Zaječarskoj oblasti zabeležen je najveći udeo starijih od 65 godina i istovremeno najmanji udeo stanovništva mlađeg od 15 godina. S druge strane, najmanji udeo starih od 65 i više godina je u Pčinjskoj oblasti, dok je najveći udeo mlađih od 15 godina u Raškoj oblasti, Južnobačkoj i Beogradskoj oblasti. U poslednjih dvadeset godina, broj stanovnika Srbije kontinuirano opada u svim regionima. Samo je Beogradski region beležio rast broja stanovnika sve do 2020. godine, da bi se u 2021. taj trend promenio, a broj stanovnika prestonice opao za 3,4 promila u odnosu na 2020. godinu. U ostalim regionima u periodu 2002–2021. godine prisutan je trend depopulacije, a najizraženiji pad stanovništva je u regionu Južne i istočne Srbije.
Komentarišući neveselu demografsku statistiku, Ministarstvo za brigu o porodici je povodom Svetskog dana stanovništva istaklo da je Srbija suočena sa izuzetno teškom demografskom slikom i upozorila da je sve veći broj umrlih stanovnika u odnosu na rođene.


– Samo u toku prošle godine naša zemlja izgubila je više od 74.00 stanovnika, što je grad veličine Zrenjanina, a brojke za prvih šest meseci ove godine nagoveštavaju da će 2022. godina biti još teža kada je u pitanju demografska slika Srbije. Uzroci takve statistike u najvećoj meri se podudaraju sa onima koji se mogu naći u najbogatijim zemljama Evrope, od kojih nijedna nema stopu rodnosti od 2,1 – što je ocenjeno kao nivo proste reprodukcije nacije – ističu u Ministarstvu za brigu o porodici.


Oni navode da je, uz mere koje je Vlada Srbije donela i primenjuje kako bi ohrabrila i pomogla bračne parove koji žele decu, neophodno da učinimo dodatne napore, pronađemo nove ideje i osmislimo nacionalnu strategiju čija bi realizacija promenila sadašnju demografsku sliku i najveći problem sa kojim se država suočava.