Ukrajinu napustilo 3 miliona ljudi

0

Tri miliona ljudi je napustilo Ukrajinu za tri nedelje sukoba. Više od polovine izbeglih je u Poljskoj, a izbeglice iz Ukrajine pristižu i u Srbiju.
Tim Komesarijata za izbeglice neprekidno dežura na prelazu Horgoš i izbeglima iz Ukrajine pruža sve informacije o tome koje usluge mogu dobiti u Srbiji.
Najviše izbeglih su žene sa decom, manje muškarci, uglavnom su u tranzitu.
Ima i porodica koje ostaju u Srbiji kod prijatelja ili rodibine koje upućuju da se jave loklanim poverenicima za izbeglice kako bi prijavili svoj boravak u Srbiji.
Oko tridestak osoba boravi u centrima Komesarijata, uglavom je reč o porodicama sa decom. Imaju sve uslove – smeštaj, hranu.
Većina izbeglih dolazi privatnim automobilima, a kreću se ka Grčkoj, Bugraskoj i nešto manje ka Crnoj Gori.
Od Komesarijata dobijaju pakete pomoći koji sadrže hranu i sredstva za ličnu higijenu.
Tokom februara i prve polovine marta kroz Srbiju je prošlo oko 12.500 izbeglih iz Ukrajine, od kojih je oko 2.500 ostalo u Srbiji.
Pored Horgoša, one koji su napustili Ukrajinu, specijalizovane ekipe Komesarijata za izbeglice dočekuju i na graničnim prelazima “Vatin” i “Jaša Tomić”.