Više para za poljoprivredu

0

U budžetu za 2020. godinu, srpskom agraru namenjeno je približno 52 milijarde dinara. Obavezan iznos za subvencije neće biti manji od 35,6 milijardi dinara, što je 900 miliona dinara više nego ove godine. Ministar poljoprivede Branislav Nedimović je rekao za RTS da se iz subvencija ne isključuje niko ko je već imao to pravo, a da se uvode posebne mere podrške za mlade poljoprivrednike, vinare, za organsku proizvodnju… On je rekao da se, ako sve bude usvojeno, očekuju se dva do tri puta veće subvencije za organske proizvođače i za vinare. Ministar je istakao značaj stočarstva i naveo da je u Srbiji veoma malo genetskog potencijala i da je potebno više teladi. Zbog toga se na inicijativu banatskih stočara, uvodi povećan iznos subvencija za krave za proizvodnju teladi sa 25.000 na 40.000 dinara a priprema se i subvencionisani kredit za njih.
Nedimović je rekao da je odziv mladih veoma dobar i dodaje da je sada izmenjen pravilnik i da mogu da konkurišu svi koji su članovi gazdinstava.
Takođe, Nedimović je rekao da se očekuje sistem očekivanih cena za 20 najtraženijih poljoprivrednih proizvoda, što smatra ozbiljnim napretkom. Kaže da će se već u januaru izaći sa očekivanim cenama.
Ističe da je, od 2016. do 2020. godine za 45 odsto povećan budžet za poljoprivedu, za subvencije.

Ostavi odgovor

Unesite komentar
Unesite ime