Beograd – mere protiv koronavirusa

0

Gradski štab za vanredne situacije Beograda doneo je na večerašnjoj sednici odluku o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji grada, a mere koje su u nadležnosti gradskog štaba podrazumevaju prekid rada svih predškolskih ustanova, smanjenje obima javnog gradskog prevoza i njegovo funkcionisanje po subotnjem režimu vožnje. To je učinjeno u skladu sa Zakonom o odbrani, Odlukom o proglašenju vanrednog stanja predsednika Republike, predsednika Skupštine i predsednika Vlade Srbije.

Gradski štab za vanredne situacije doneo je više naredbi koje treba da doprinesu sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije Kovida-19 na teritoriji Beograda.

Tako je Sekretarijatu za javni prevoz izdata naredba za smenjenje obima javnog gradskog prevoza od utorka, 17. marta, i njegovo stavljanje na subotnji režim vožnje, uz ukidanje svih noćnih linija.

Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu izdata je naredba za prekid rada svih predškolskih ustanova na teritoriji Grada Beograda.

Od ponedeljka, 16. marta, Sekretarijatu za privredu naloženo je sprovođenje naredbe za skraćenje radnog vremena ugostiteljskih objekata – restorana, kafića, barova i drugih, na vreme od osam do 20 sati.

U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorima dozvoljeno je prisustvo najviše pedeset osoba.

Sekretarijatu za socijalnu zaštitu izdata je naredba za zatvaranje dnevnih centara i klubova za odrasle i starije.

Sekretarijatu za sport i omladinu izdata je naredba za prekid rada svih sportskih obejakata na teritoriji grada Beograda.

Načelniku Gradske uprave izdata je naredba da omogući rad od kuće teškim hroničnim bolesnicima i osobama starijim od 60 godina.

Data je i naredba Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinacije sa građanima da prilagodi rad Beogradskog pozivnog centra u cilju pružanja informacija za pomoć građanima, kao i da koordinira rad sa opštinskim štabovima za vanredne situacije i opštinskim pozivnim centrima.

Cilj osnivanja tih centara je da se organizuje pomoć najstarijim sugrađanima poput donošenja namirinica i lekova na kuću i organizovanje lekarske pomoći.

Sekretarijatu za poslove komunalne milicije i Sekretarijatu za inspekcijske poslove izdata je naredba za pojačani nadzor nad svim objektima zatvorenog tipa koji primaju više od 50 osoba, u skladu sa odlukom Vlade Srbije.

Gradski štab za vanredne situacije naložio je svim komandantima opštinskih štabova za vanredne situacije na teritoriji Beograda da na svojoj teritoriji angažuju poverenike i zamenike poverenika civilne zaštite na poslovima zaštite i spasavanja.