Crna Gora – sporni zakon važi od danas

Crna Gora – sporni zakon važi od danas

U Crnoj Gori danas na snagu stupa sporni Zakon o slobodi veroispovesti, koji je usvojen u crnogorskom parlamentu pod okriljem noći poslednjih dana prošle godine, uprkos protivljenju Mitropolije crnogorsko-primorske SPC, uz hapšenje poslanika dela opozicije, što je dodatno produbilo postojeću krizu u toj državi, javlja RTCG.
Usvajanjem Zakon o slobodi veroispovesti prestaje da važi dosadašnji Zakon o pravnom položaju verskih zajednica iz 1977 .
Crnogorske vlasti uveravaju da novi zakon garantuje punu slobodu veroispovesti svim vernicima i ravnopravan položaj svih verskih zajednica u Crnoj Gori, kao i punu slobodu uverenja svim onim građanima koji nisu vernici.
Propisano je da će svi vjerski objekti koji predstavljaju kulturnu baštinu, a koji su bili imovina države Crne Gore prije gubitka njene nezavisnosti 1918. godine i koji kasnije nijesu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke vjerske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina.
Pomenuti zakon predviđa da će svi verski objekti koji predstavljaju kulturnu baštinu, a koji su bili imovina države Crne Gore pre gubitka njene nezavisnosti 1918. godine i koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke verske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina.
Zakon predviđa i da ako bilo koja verska zajednica raspolaže dokazima da je na osnovu nekad ili danas važećih propisa postala vlasnik neke imovine država će to priznati i poštovati.
Govoreći o Zakonu srpski patrijarh Irinej ocenio je da Zakonom o slobodi veroispovesti vlasti u Crnoj Gori žele da oslabe svest o srpskom poreklu i imenu i, što još tragičnije može da bude, ako budu uspeli u tome, onda sutra to mogu da primene i vlasti na Kosovu i Metohiji.
“Naši odnosi su uvek bili bratski, jedan narod, nažalost, tu se umešala politika, znamo čija, znamo zašto sa željom da Crnu Goru odvoji od Srbije i, ono što je najtragičnije što se ne može objasniti i opravdati, Crna Gora je priznala Kosovo Šiptarima, kao i učešće predsednika Crne Gore na Kosovu u nekim fazama s drugima kad su u pitanju Kosovo i Srbija”, rekao je patrijarh u intervjuu za frankfurtske Vesti.