Hrvatska uvodi porez na ekstraprofit

Hrvatska uvodi porez na ekstraprofit

Hrvatska uvodi porez na ekstra profit. Oni čiji je prihod bio veći od 300 miliona kuna plaćaće ekstraprofit. Imaće stopu od 18 posto poreza na dobit i dodatan porez koji će zavisiti od nivoa profita u 2022. koja će biti više od 20 posto od proseka u zadnje 4 godine.

Ako je nekome dobit rasla sto posto u odnosu na rast zadnje 4 godine, njemu će efektivna poreska stopa biti oko 30 posto poreskog opterećenja po novom budžetu.

Tiče se svih preduzetnika, ne samo energetskog sektora.

Ukupan poreski prihod bi bio 2 milijarde kuna, i u ovo će ući oko 200 najvećih preduzetnika, ako gledamo podatke za 2021.