Otvoren klaster 4 o pristupanju EU

Otvoren klaster 4 o pristupanju EU

Na međuvladinoj konferenciji Srbije i Evropske unije u Briselu otvoren je klaster 4, koji obuhvata četiri poglavlja u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Otvorena su poglavlja 14 (transportna politika), 15 (energetika), 21 (transevropske mreže) i 27 (životna sredina). Srbija je u dosadašnjim pregovorima sa Evropskom unijom otvorila 22 poglavlja, od kojih su dva poglavlja privremeno zatvorena.