Zoran Knežević – predsednik SANU

Zoran Knežević – predsednik SANU

Skupština Srpske akademije nauka i umetnosti izabrala je astronoma Zorana Kneževića za novog predsednika Akademije.
Zoran Knežević je dobio 75 glasova u odnosu na 33 svog protivkandidata kompozitora Svetislava Božića.
Izborna komisija je konstatovala da Akademija ima 93 redovna člana i 31 dopisnog. Glasalo je njih 114, saopštila je predsednica komisije.
Svetislav Božić dobio je 33 glasa, a Zoran Knežević 75. Šest listića je bilo nevažećih.

Knežević je astronomiju diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1972, magistrirao 1976. i doktorirao 1989. godine.
U svetu ga smatraju za jednog od najboljih poznavalaca malih tela u svemiru, a na predlog italijanskih astronoma asteroid 3900 Knežević je nazvan po njemu.
Njegov rad je vezan za Astronomsku opservatoriju u Beogradu u kojoj je tokom niza godina vršio niz različitih istaknutih funkcija, a od 2002. do 2014. godine je bio njen direktor.
Knežević je 23. po redu u predsedničkoj stolici SANU, od kad je ova institucija osnovana 1841. godine.
Na čelu SANU, između ostalog, bili su Josif Pančić, Jovan Ristić, Sima Lozanić, Stojan Novaković, Jovan Cvijić, Velibor Gligorić, Dejan Medaković…
Akademik Zoran Knežević rođen je 1949. u Osijeku.
Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Njegov glavni naučni doprinos pripada oblasti analitičkih teorija kretanja malih tela. Spada u red najvećih poznavalaca malih tela u svetu.
Od 1973. godine obavlja niz različitih istaknutih funkcija u Astronomskoj opservatoriji u Beogradu. Direktor Opservatorije bio je od 2002. do 2014. godine.
Za dopisnog člana SANU je 2009. godine, a za redovnog 2015.
Član je više međunarodnih i srpskih astronomskih organizacija.